Přesuout na hlavní obsah

Výbor a kontrolní komise

VÝBOR
předseda
Mgr. Luboš Koželuh, MBA (lubos@kozeluh.eu)
místopředsedové
Bc. Roman Čech (rocech@seznam.cz)
Mgr. et Mgr. Jakub Holý (jakubholy@seznam.cz)
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (pavel.karpisek@plzensky-kraj.cz)
František Konvář (frantisek.konvar@plzensky-kraj.cz)

KONTROLNÍ KOMISE
členové
Mgr. Lukáš Lintimer (lintimer@ais-pk.cz)
Mgr. Roman Šimsa (simsa.roman@gmail.com)

Eva Trůková (trukova@plzen.eu)
Ivo Grüner (ivo.gruner@plzensky-kraj.cz)

Michael Sinkule (michaelsinkule@seznam.cz)

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500