Přesuout na hlavní obsah

Kritéria výběru

Výběr sportů
Jedná se o sportovní disciplíny, které jsou zařazeny v Olympijském programu, jak pro letní, tak zimní OH, a mají v Plzeňském kraji tradici a úspěchy.
Jelikož se nedají srovnávat individuální sporty mezi sebou, každý z uvedených sportů získal kvótu na základě několika faktorů:
- ekonomická náročnost sportu
- konkurence v daném sportu v rámci ČR
- členská základna a počet klubů (oddílů) v Plzeňském kraji
- infrastruktura pro daný sport (rozsah a kvalita sportovišť)
- zajištění a podpora ze strany národního svazu a SG Plzeň
Tím jsme získali následující sporty – alpské lyžování, atletika, badminton, box, cyklistika, golf, judo, klasické lyžování, lukostřelba, plavání, rychlostní kanoistika, slalom na divoké vodě, sportovní střelba, stolní tenis, tenis, triatlon a zápas.

Výběr sportovců
Na základě naší komunikace s každým svazem jsme získali ke spolupráci tzv. Garanty sportu.
Sportovci pak byli vybíráni na základě svých výsledků a doporučení od Garantů pro každý sport s tím, že musejí splňovat následující kritéria:
Každý sportovec musí splňovat vysokou sportovní výkonnost a dvě ze tří podmínek:
- musí mít bydliště, školu nebo sportovní oddíl na území Plzeňského kraje.

Statistiky
Věkem náleží do výběru pro rok 2021 sportovci s narozením v roce 2009 a starší, nejstaršími členy jsou maturanti denního studia střední školy v roce 2021.
Polovina vybraných – jako každý rok – studuje SG Plzeň a REPREZENTUJE Českou republiku.
Kritéria výběru splnilo 18 sportovních odvětví a 55 talentovaných sportovců, kterým je poskytována podpora tréninkového procesu v roce 2021.
Akademický rok začíná vždy 1. února.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.