Přesuout na hlavní obsah

GDPR

Základní informace

AIS PK má GDPR ošetřené prostřednictvím dokumentů uložených v sídle Akademie. Její členové (a jejich zákonní zástupci) jí dali písemný souhlas se zveřejňováním jména, data narození, klubu, školy, sportovních úspěchů, týmu a fotografií a zpracováváním dalších osobních údajů, jako jsou kontakty, zdravotní stav, jídelníček, psychoanalýza nebo velikost oblečení, přičemž v nezbytně nutných případech může AIS PK poskytnout informace třetí straně. Specialisté pracující na dohodu o provedení práce nebo na smlouvu o poskytování služeb písemně potvrdili, že berou na vědomí, že Akademie zpracovává jejich osobní data a zveřejňuje jejich e-mailové adresy. Kontaktní osobou ohledně GDPR je Luboš Koželuh.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500