Přesuout na hlavní obsah

Karta sportovce

Karta sportovce je online tréninkový deník a představuje originální příspěvek AIS PK k evidenci tréninku. Za řádné vyplňování Karty zodpovídá osobní trenér. Věříme, že nezbytný přehled veškerého tréninku, nadstavby i soutěžního zatížení bude pomocníkem jak pro sportovce a trenéry, tak společným východiskem dalšího růstu výkonnosti nejtalentovanějších jedinců Plzeňského kraje. Vyplňování je nejoperativnější a nejsnadnější v mobilní aplikaci, přehlednější a jednodušší na PC.

Návod na používání Karty sportovce

Vstup z http://sportovec.ais-pk.cz/sportovec/auth/login?backlink=h4ls4&_fid=8bcc, nebo proklikem z KARTA-SPORTOVEC pod nápisem AKADEMIE INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ na www.ais-pk.cz.

Uživatelské jméno je příjmení (např. Novák, u zdvojených příjmení a u příjmení kratších než 5 znaků potom např. Novák J.) a heslo je podle příjmení ve formátu novak@ais-pk.cz, u zdvojených příjmení např. novakj@ais-pk.cz.

Tréninkový deník

Každodenní vyplňování, max povolený interval jeden týden!

- ukládání všech aktivit sportovce probíhá přes

Nový trénink, a to v následujících krocích:

- typ tréninku – zvol výběr klikem z lišty + datum

- délka – uvádějte v minutách odpovídajících skutečnosti

- popis je zcela v kompetenci tvého týmu – i stručný může být inspirativní

Uložit a přidat další = pokud ukládáš více záznamů …

TYPY TRÉNINKU – ukázka z karta

1

Trénink nízká intenzita

Int 1

viz info níže

2

Trénink střední intenzita

Int 2

3

Trénink vysoká intenzita

Int 3

4

Kondiční trénink

Kon

všeobecná a speciální kondiční příprava

5

Teorie, taktika

Teo

teoretická příprava, rozbory tréninku i utkání

6

Regenerace

Reg

plavání, cvičení ve vodě, sauna, kryo, atd.

7

Fyzioterapie, masáž

Fyz

masáž, rehabilitace a speciální metody

8

Psycholog / mentoring

Ps

psychologická příprava, koučink

9

Cestování

Ces

čas na cestách tam a zpět

10

Závody / utkání

Sou

celkový ČISTÝ čas soutěžních klání

11

Zranění, nemoc

Zra

12

Odpočinek, volný den

Voln

Poznámka – v položkách 11 a 12 je optimální do času ukládat 1 minutu.

Intenzita zatížení Int 1 – Int 2 – Int 3

Je základní a zásadní kvalitativní ukazatel, představuje poměr zatížení a odpočinku v tréninkové jednotce, charakterizuje míru úsilí sportovce, příkladně rychlost a frekvenci cvičení, velikosti odporu atp. Klasifikujeme na základě zkušeností nebo fyziologickými parametry, př.

-srdeční frekvence: měření, počítání 10–20 sekund + převod za 1 min. + záznam

-užití Sporttesteru: tepová frekvence, zóny zatížení, energetický výdej – kcal, watty atp.

Dělení intenzity vašeho tréninku je pouze na vás, doporučujeme standardní typologii rozdělením speciálních tréninkových jednotek do 3 příslušně stupňovaných kategorií, příkladně technika úderů – kombinace – hra.

MEZOCYKLY

a jejich 4 mikrocykly (týdny) – vstup přes ikonku lupy slouží k přehledu o jednotlivých aktivitách za týden a 4 týdny. Celkové sumarizační údaje se automaticky sčítají a přenáší z kalendáře.

TERMÍNOVÁ LISTINA

umožňuje zadat závody podle vašeho uvážení. Takto vytvořený soutěžní přehled je dobrým východiskem i pomocníkem při plánování tréninku v jednotlivých obdobích ročního cyklu. Příkladně obecně přípravného, speciálně přípravného, předzávodního, závodního i přechodného = zaslouženě odpočinkového období.

Program i sumarizuje celková data, která jsou nezbytná pro přehled a plánování, stejně jako srovnání přípravy v jednotlivých mikrocyklech, (mC), kde by zatížení nemělo být shodné. Stejně tak u mezocyklů, příkladně přípravný 4týdenní cyklus se jistě značně liší od soutěžního MZC v závodním období…

Bc. Roman Čech - hlavní trenér Akademie (777 299 733, cech@ais-pk.cz).

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500