Přesuout na hlavní obsah

O Akademii

Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje vychází z ověřených zkušeností, že základem dalšího růstu talentované mládeže je zachování stávajících = ověřených optimálních vazeb – rodinných, sociálních, trenérských – představujících důležité a nezbytné zázemí mladého sportovce. K tomuto se AIS snaží přispět zejména vytvořením nadstandardních podmínek, tzv. tréninkové nadstavby, a tím významně přispět, aby se členové AIS, nejtalentovanější jedinci ve svém sportu napříč Plzeňským krajem, připravovali i nadále ve výše uvedeném prostředí.

Jedním ze základních cílů Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje je zajištění a financování speciální kondiční přípravy, regenerace, výživy, lékařské diagnostiky a lékařského zabezpečení v případě zranění (pokud členové AIS mají výše uvedené oblasti tréninkové nadstavby zajištěné, AIS převezme za předem stanovených podmínek jejich úhradu).

Na základě uvedeného zajistíme členům Akademie individuálních sportů hrazenou nadstandardní nabídku možností, potřebných k dalšímu zvyšování sportovní výkonnosti, bez kterých v dnešní době prakticky není možné dosahovat výkonů vedoucích k úspěchům jak na republikové, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Nabízené oblasti tréninkové nadstavby:

 • zajištění a úhradu specializovaného kondičního tréninku
 • zajištění a úhradu v oblasti regenerace (masáže, fyzioterapie, kryosauna)
 • zajištění a úhradu výživového poradenství a nastavení optimálního sportovního stravování + zajištění a úhradu doplňků sportovní výživy a přípravků pro posílení imunity
 • zajištění a úhradu lékařské diagnostiky, funkčního vyšetření (je nastavené dle využití v daném sportu)
 • zajištění přednostní a specializované léčby v případě zranění
 • BONUS: zajištění a úhradu sportovního vycházkového oblečení s logem Akademie individuálních sportů, které členové AIS mohou nosit do školy, ve volném čase

Pozn.: uvedené možnosti tréninkové nadstavby jsou k dispozici přijatým členům AIS v rámci přidělené výše podpory (předem dané), jejich nastavování bude vždy pod vedením osobního trenéra, za účasti sportovce a rodiče, za AIS vždy jedná člen vedení AIS a garant daného sportu

Druhým základním cílem je:

 • vzdělávání pro osobní trenéry, kondiční trenéry, specialisty nadstavby – semináře, workshopy, … (spouštěcím momentem je vždy zájem ze strany trenérů, specialistů)
 • příspěvky na soustředění a závody a materiální vybavení, vždy podle vývoje rozpočtu
 • metodická pomoc při plánování, evidenci a hodnocení sportovní přípravy
 • osobní konzultace v oblasti tréninkového procesu, sponzoringu, PR
 • školní poradenství
 • Pozn. v druhém roce působení AIS přiřadila poradenství v oblasti sportovní psychologie a aplikaci pracující s variabilitou srdeční frekvence

Třetím základním cílem je zajištění větší medializace a publicity sportovních výsledků členů Akademie individuálních sportů, stejně tak sportů, v nichž členové AIS působí, a AIS samotné prostřednictvím tradičních médií (televize, rádia, deníky, weby) působících zejména v Plzeňském kraji, v případě výjimečných výsledků odprezentování v celorepublikových médiích, a na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).

Čtvrtým základním cílem je návaznost na rezortní centra, zejména na VSC Victoria.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500