Přesuout na hlavní obsah

Dohoda o spolupráci

Akademie individuálních sportů se zavazuje, že poskytne min. takové plnění služeb jako v roce 2023 a že bude dále pracovat na rozšíření služeb a servisu pro členy Akademie. Sportovec – člen AIS PK – se zavazuje plnit tyto povinnosti:

- spolupracovat s osobním trenérem / osobními trenéry, kondičním trenérem a ostatními specialisty, kteří zajišťují tzv. tréninkovou nadstavbu dle předem stanovených podmínek

- pod vedením osobního trenéra využít práva konzultace plánu osobního sportovního růstu v oblasti plánování, evidence a hodnocení sportovní přípravy se zástupci Akademie individuálních sportů

- vyplňovat Kartu sportovce podle skutečnosti (v koordinaci s trenéry a rodiči)

- využít práva na přednostní a specializovanou léčbu v případě zranění a bez prodlení informovat „pověřenou osobu“

- zaplatit roční členský příspěvek 1000 Kč

Sportovec – člen Akademie individuálních sportů – a jeho rodič / zákonný zástupce vyslovují souhlas se zveřejňováním jména, data narození, klubu, školy, sportovních úspěchů, týmu a fotografií a zpracováváním dalších osobních údajů, jako jsou kontakty, zdravotní stav, jídelníček, psychoanalýza nebo velikost oblečení.

Sportovec – člen Akademie – a jeho rodič / zákonný zástupce berou na vědomí, že při prokázaném porušení Kodexu sportovce nebo Dohody o spolupráci má vedení Akademie právo písemně vypovědět dohodu o spolupráci, tím dojde ke ztrátě členství v Akademii individuálních sportů.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500