Přesuout na hlavní obsah

Lékařské zabezpečení

FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ

Deklarace o spolupráci

Jedním ze základních cílů Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje (AIS PK) je i zajištění lékařského zabezpečení v případě zranění a nemoci pro členy Akademie, nejtalentovanější mladé sportovce individuálních olympijských sportů Plzeňského kraje.

Posláním Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) je mj. poskytování základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče – lůžkové i ambulantní, a to zejména pro region Plzeňského kraje.

Zúčastněné strany tímto deklarují vůli po vzájemné spolupráci ve smyslu podpory rozvoje nejtalentovanějších mladých sportovců, členů Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje bude prezentovat vzájemnou spolupráci a důležitou pozici FN Plzeň v rámci zajištění tzv. komplexní tréninkové nadstavby pro talentované mladé sportovce, juniorské reprezentanty Plzeňského kraje, ale i České republiky.

Postup v případě zranění, nemoci

Členové AIS PK můžou v případě zdravotního problému využít služeb lékaře Petra Zemana.

LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK V PLZNI

Sportovní prohlídky

Momentálně nedostupné.

Zátěžové testy

Výběr a jejich frekvence v průběhu roku jsou podřízeny sportu, který člen provozuje, a dohodě s trenérem. Dále je typ testu volen podle věku. U vytrvalostních sportů, jako je cyklistika, triatlon, běh a klasické lyžování, se testy opakují častěji než u sportů nevytrvalostního charakteru.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500