Přesuout na hlavní obsah

Služby

Základní službou a cílem Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje je zajištění a financování speciální kondiční přípravy, regenerace, výživy, lékařské diagnostiky a lékařského zabezpečení v případě zranění (pokud členové akademie mají výše uvedené oblasti tréninkové nadstavby zajištěné, akademie přebírá za předem stanovených podmínek jejich úhradu).

Na základě uvedeného zajišťujeme členům Akademie individuálních sportů hrazenou nadstandardní nabídku možností potřebných k dalšímu zvyšování sportovní výkonnosti, bez kterých v dnešní době prakticky není možné dosahovat výkonů vedoucích k úspěchům jak na republikové, tak zejména na mezinárodní úrovni.

Zajištění a úhrada služeb v oblastech tréninkové nadstavby:

·specialista kondičního tréninku

·oblast regenerace (masáže, fyzioterapie, kryosauna)

·výživové poradenství a nastavení optimálního stravování

·doplňky sportovní výživy a přípravky pro posílení imunity

·lékařská diagnostika, funkční vyšetření (je nastavené dle využití v daném sportu)

·zajištění přednostní a specializované léčby ve FN Plzeň v případě zranění

·sportovní vycházkové oblečení s logem Akademie individuálních sportů

·metodická pomoc při plánování, evidenci a hodnocení sportovní přípravy

·vzdělávání pro osobní trenéry, kondiční trenéry, specialisty nadstavby – semináře, workshopy, …

·osobní konzultace v oblasti tréninkového procesu, sponzoringu, PR

·školní poradenství

·poradenství v oblasti sportovní psychologie a aplikace pracující s variabilitou srdeční frekvence

Pozn.: uvedené možnosti tréninkové nadstavby jsou k dispozici přijatým členům Akademie v rámci přidělené výše podpory (předem dané), jejich nastavování probíhá vždy pod vedením osobního trenéra, za účasti sportovce a rodiče, za Akademii vždy jedná člen vedení Akademie a garant daného sportu

Další službou a jedním ze základních cílů je zajištění větší medializace a publicity sportovních výsledků členů Akademie individuálních sportů, stejně tak sportů, v nichž členové Akademie působí, a Akademie samotné prostřednictvím tradičních médií (televize, rádia, deníky, weby) působících zejména v Plzeňském kraji, v případě výjimečných výsledků odprezentování v celorepublikových médiích, a na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube).

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500