Přesuout na hlavní obsah

Založení a vznik Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje

Slavnostní zahájení 19.4.2018 v 16h ve sportovní hale Sportovního gymnázia Plzeň

Založení a vznik Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje

Akademie individuálních sportů (AIS) vznikla na konci roku 2017 s cílem a vizí podporovat nejlepší mladé sportovce Plzeňského kraje soutěžících v individuálních sportech. Nejvýznamnějším partnerem projektu se stal Plzeňský kraj, který schválil dotaci, díky níž AIS může podpořit tréninkový proces 45 sportovním talentům.

Výrazným rysem akademie je spolupráce se Sportovním gymnáziem Plzeň, které svým studentům a členům AIS poskytuje nadstandardní podporu v rámci jejich sportovního růstu. Základními kritérii výběru jsou vysoká sportovní výkonnost a zároveň splnění dvou ze tří následujících podmínek: bydliště, škola a sportovní oddíl na území Plzeňského kraje. Pro rok 2018 byli vybráni sportovci z následujících odvětví: atletika, badminton, cyklistika, golf, judo, lyžování, moderní pětiboj, plavání, sportovní střelba, stolní tenis, tenis a triatlon.

Výběr proběhl na základě doporučení garantů z každého sportu a následným vyhodnocením Sportovní radou AIS.

Akademie je otevřena spolupráci s dalšími individuálními sporty, jejichž sportovci, si svými výkony řeknou o zařazení do AIS na další rok.

Činnost akademie je zaměřena především na podporu procesu tréninku a jeho nadstavby.

Tréninková nadstavba představuje zajištění a finanční krytí specializovaného kondičního tréninku, fyzioterapie a masáží, funkčního vyšetření a výživového poradenství. Významným benefitem je rovněž spolupráce s Fakultní nemocnicí v Plzni, kde je pro členy AIS zajištěna nadstandardní lékařská péče v případě zdravotních komplikací, nebo zranění.

Neméně důležitou podporou je aplikace Karta sportovce, kde si členové AIS budou plánovat soutěžní sezonu, tréninkové dávky v jednotlivých cyklech a jednoduše zapisovat absolvované tréninkové zatížení. Akademie pak následně poskytuje vybraným sportovcům a jejich trenérům službu odborných konzultací ve všech oblastech sportovní přípravy.

Karta slouží k získání přehledu o tréninkovém a soutěžním programu sportovců.

Získané výstupy budou následně důležitou součástí hodnocení sportovce na další rok.

Slavnostní zahájení provozu Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje je naplánováno na čtvrtek 19. dubna 2018 od 16hodin do haly Sportovního gymnázia Plzeň.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.