Přesuout na hlavní obsah

Sportovní sen? Leccos

Úvodem pokračování seriálu anketního šetření našich akademiků...

... něco málo odborné teorie.

Cíle, sny sportovce významně souvisí s jeho motivací, vnitřní a vnější. Vnitřní motivy – pohnutky naplňují potřebu, radost i uspokojení z pohybové aktivity jedince. Vnější motivace zahrnuje úspěch, medializaci, slávu, finanční ohodnocení. Pro zajímavost citát Emila Zátopka: „Sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a se sny v hlavě.“

Zeptali jsme se sportovců AIS PK na sportovní cíle, sny. Je velmi pozoruhodné, že absolutní většina akademiků sní o metách nejvyšších! „Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“ /S. Čech/ Vysoké ambice našich členů pravděpodobně zákonitě korespondují s výběrem individuálního sportování, stejně jako s dosavadní výraznou úspěšností = špičky ČR, většina reprezentantů i účastníků mezinárodních soutěží.

Celkem hned 87 % akademiků by si přálo startovat na nejvýznamnějších sportovních akcích, OH, MS, ME či tradičních specifických vrcholech, jako je tenisový Wimbledon nebo golfová Augusta. „Olympiáda“ samotná pak láká nadpoloviční většinu, ba dokonce 12 % dotazovaných sní o vítězství! V zájmu objektivity konstatuji, že někteří dotazovaní uváděli více osobních cílů. Oproti těmto metám absolutně nejvyšším by se 14 % sportovců spokojilo s národní reprezentací.

Závěrem odpovědi sice ojedinělé, ovšem obecně platné, stejně jako inspirativní, v osobně vybraném individuálním sportu. „Chci, aby mě to hlavně bavilo“ se objevilo hned dvakrát, stejně jako cítit se pohodově a být zdráv/a.

Dr. K. Rubáš, metodik AIS PK

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.