Přesuout na hlavní obsah

Ředitelku SG Plzeň ocenil ministr

Milena Majerová převzala nejvyšší pedagogické ocenění: Medaili MŠMT 1. stupně.

Během svého působení na sportovním gymnáziu se významně zasloužila o rozvoj a modernizaci školy, o čemž svědčí vynikající sportovní výsledky žáků na republikových i mezinárodních soutěžích a jejich zařazení do reprezentace ČR. Je rovněž velmi aktivní při pořádání besed se špičkovými českými reprezentanty a olympioniky. Mimořádně aktivně podporuje pedagogický sbor školy při prosazování moderních metod výuky a využívání špičkové didaktické techniky.

Tato pochvala patří ředitelce Sportovního gymnázia Plzeň Mileně Majerové. Ta z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzala nejvyšší ocenění za pedagogickou práci: Medaili MŠMT 1. stupně. Paní ředitelce upřímně gratulujeme a těšíme se na další spolupráci jak s ní samotnou, tak i s celým SG. Zrovna před chvílí jsme atletce Viktorii Jánské společnými silami pomohli se zdravotními potížemi :-)

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500