Přesuout na hlavní obsah

Astrologie, cheerleaders i zálesáctví

Koníčky (mimoškolní aktivity) dětí a mládeže v ČR ovlivňuje řada skutečností, ...

... pravděpodobně nejvíce rodinné tradice, atraktivita nabídky, stejně jako dostupnost finanční i časová. Jak je tomu u sportovců AIS PK, jsme zjišťovali v našem interním zkoumání.

Množství koníčků je pochopitelně individuálně velmi rozdílné /možno více odpovědí/, a to od 1 dominantního až do několika zájmů, někdy i velmi odlišných! Ba dokonce 3 sportovci uvedli hned 7 koníčků. Zjištěný průměr 3,3 záliby představuje rozumné kompenzační optimum. Očekávali jsme, že bude jednoznačně dominovat sportovní orientace, což se potvrdilo u 76 % dotazovaných, u více než poloviny je provozovaný sport zároveň i jejich hlavním hobby, u ostatních se jedná o doplňkové sportování. Zhruba ¼ našich členů neuvedla žádné sportovní odvětví, naopak jsme byli překvapeni šíří i pestrostí zájmů tak úspěšných sportovců. Očekávali jsme významnou orientaci na technické vymoženosti: PC, mobil, PS – nikolivěk, zřejmě pro současné mladé lidi se v těchto případech nejedná o cíl, nýbrž již běžný prostředek a součást bytí.

Překvapující je skutečnost, že 22 % sportovců, pravda, většinou dívek, baví vaření a pečení. 32 %sportovců relaxuje hudbou, dokonce 8 sportovců aktivně hraje na hudební nástroj, jeden či více (až 4!). Potěšitelné jsou i další rozvíjející, tvořivé činnosti: 15 % četba, 12 % malování, kreslení, 10 % domácí mazlíček. Vícero jedinců se orientuje na rodinu, stejně jako na kamarády.

Z hlediska méně až jednotlivě zastoupených koníčků se jedná o velmi rozmanitou, často značně originální škálu, pravidelně, často i denně trénujících sportovců, uvádím v abc pořadí: astrologie, auto řízení, básně skládání, design, H. Potter, cheerleaders, káva, motorka, R. kostka, sbírání bot i oblečení, zálesáctví.

Na závěr připomínám, že loňský výběr talentovaných a dotazovaných 56 sportovců naší Akademie zahrnuje celkem 18 individuálních olympijských sportů.

Dr. Karel Rubáš, metodik AIS PK

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.