Přesuout na hlavní obsah

Anketa 2021 – sportovní vzor

Dnešní globalizovaný svět nám všem prostřednictvím masmédií a sociálních sítí nabízí bezpočet idolů...

... a vzorů z nejrůznějších odvětví, sport nevyjímaje. Domácí i zahraniční vrcholoví sportovci působí na mnohé lidi jako výrazné a inspirativní vzorové podněty = představují značnou inspiraci – jsou vzory, zejména pro děti a mládež.

Symbolizují úspěch.

Všeobecně se traduje, že mladí lidé mají tendenci volit vzor a idol stejného pohlaví a provozovaného sportu, což potvrzuje i naše Anketa 2021, kdy pouze jediná dívka se zahleděla do muže v odlišném sportovním odvětví. 15 % akademiků pak obdivuje opačné pohlaví – v drtivé většině děvčata, zcela ojediněle je tomu naopak J!?

Seznamte se s dalšími výsledky našeho šetření sportovců AIS PK – sportovní vzor.

Překvapivé je, že 20 % dotazovaných nemá osobní sportovní vzor a stejné množství našich členů pak uvedlo rovnou 2 idoly, v jednom případě dokonce 4 /cyklistka/. V množině sportovních vzorů překvapivě/logicky? převažují významným poměrem zahraniční sportovci nad českými: 77:23 %. Spektrum zahraničních hvězd je velmi široké i pestré /18 sportovních odvětví AIS PK/ a dále mj. proto, že žádné jméno se neobjevilo více než jednou. Jediným, navíc nežijícím vzorem, 2x zmíněný, je fenomenální běžec E. Zátopek a je potěšitelné, že jeho odkaz má stále následovníky. Další domácí idoly v abecedním pořadí: Ebermann, Hejnová, Kvitová, Strýcová /naše ambasadorka/, …

Pozoruhodné jsou zmíněné 2 vzory = osobní stávající trenéři, stejně jako i jedna naše absolventka! Potěšitelné, a to velmi, je i vzhlížení k rodičům jako vzorům, konkrétně u dvou sportovců.

Závěrem pak citace zdánlivě nekonkrétní, leč výstižná:

„Vzorem pro mě je každý, kdo jde za svým cílem…“

Dr. K. Rubáš, metodik AIS PK

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.