Přesuout na hlavní obsah

Lepší něco... Akademický trénink v nouzi

Nechceme osobním ani kondičním trenérům fušovat do řemesla. Jen s dovolením zveřejníme aktuální náměty.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 215 je od 16. března 2020 od 0:00 do 11. dubna 2020 do 6:00 hodin zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkami uvedenými v usnesení (např. cesty do zaměstnání, zdravotnických zařízení, za rodinou atd.). Se zákazem volného pohybu osob na území České republiky došlo ke zrušení možnosti kolektivních tréninků.

Individuální příprava sportovců tak probíhá zpravidla venku, kde je mj. předností měkký povrch a čerstvý vzduch, případně v domácím prostředí, pokud je to možné.

Přinášíme aktuálně obecně inspirativní podněty i možné vaší improvizované přípravy. A pamatujme, lepší je alespoň nějaký trénink, než žádný!

  • Kruhový trénink – venku, podle možností – hřiště, Workout, atp.
  • Medicinbal + jiné impr.náčiní /PET lahve…/ - měň hmotnost, polohu, rychlost, směr
  • Abeceda běžecká - paže a směry pohybu různě, včetně zatížení do rukou
  • Odrazy: L-P, L-L, P-P, + další kombinace, počty, délky, časy, zátěžové manžety
  • Kopce – délka, sklon, zatížení – počty opakování, intervaly…
  • Schody – pozor na počet, výšku, vzdálenost
  • Polohové starty – nejrychlejší hlavou vpředu, nejsložitělší na zádech s nohama vpřed
  • Překážkové dráhy – Workout + improvizované „co příroda nabízí“
  • Švihadlo – používá asi každý náš sportovec
  • Odpočinek, pauzy – pasivní, aktivní, chůze, meziklus, v závislosti na specifice sportu.

Konkrétní příklady – je možno vytisknout a používat i jako záznam tréninku.

Vytrvalost – viz příloha

Kruhový trénink = domácí KT – v příloze příklad zaměření na dolní končetiny a celkovou silovou obratnost celého těla. Výběr dalších cviků dle specifických potřeb konkrétního sportu jistě zvládnete, případně i zde poradíme…

S ohledem na nekonání všech sportovních podniků do odvolání, doporučujeme zařadit do tréninkových plánů přechodné a následně všeobecné přípravné období v trvání několika týdnů, na základě zkušeností, věku a výkonnosti sportovce, stejně jako reálných možností tréninkového procesu. Vzhledem k rozmanitosti sportů AIS PK je prakticky nemožné vytvořit univerzální plán přípravy. Nabízíme elektronickou, mobilní konzultační formu – od obecného, přes specifika jednotlivých sportovních odvětví, případně až po individuální projednání přípravy jedince. Výchozím předpokladem je pro nás konkrétně vyplňovaná Karta sportovce.

Zdar v improvizované přípravě přejí a na další spolupráci se těší pracovníci AIS PK.

Kond. přípr. mZC jaro 2020 – domácí cvičení

Kruh.tr.: příkl. 20´´cvič - 40 sek. odp., + 30/30 mezi s – 2´pauza, vše 2 – 3x dle výkonnosti + pocitů

Prostředek

SF

Absolvováno

„Rozklusání“ arytmické,

atletické rozcvičení

±

1. Překroky (noha přes nohu-vpřed, vzad)

150

2. Podřepy (120° )

+ každý 3. s výskokem

170

3. „Nízký start“zánožný – střihem výměna nohou

160

4. Zášvihy ve stoje

-stř. L i P nohou

140

5. Švihadlo – různě:

150

6. Jacík = stoj-leh vz.-stoj-leh vpředu

170

7. Úkroky s obraty či tam a zpět

150

8. Střihy d.k. na místě - vpřed/vzad

160

9. Sed pokrčmo - posilování břicha

130

10. Anglie = stoj-dřep-klik-dřep

170

- kompenzovat, „vyklusat“, vyválet

Kondiční příprava (KP) MZC jaro 2020 - příroda

Rozvoj Obecné vytrvalosti = OV („vytrvalostně“ kompenzační) dat:...........................……….

Prostředek

Tepy plán./skut.

Absolvováno

Pocity

Rozklusání, krátké rozcvičení

OV- nepřeruš. metoda a) rovnoměrně - min. 40 minut

b) nerovnoměrně – spíše 30 min.

140 - 150

Ideál 150 – 160 –120 - 130…

10 min kompenzační cvičení

Rozvoj OV +spec.vytrvalosti (SV) („vytrvalostně kondiční“) dat:...........................……….

Prostředek

Tepy plán./skut.

Absolvováno

Pocity

Rozklusání, atletické rozcvičení (vedený tah)

SV- interval. met.: 1´ volnější běh + 30sekund pauza na místě - min. 30 minut

ideál

150-160/120

10 min kompenzační cvičení

Nebo ( podle pocitů ), spíše doporučení dat:...........................……….

Prostředek

Tepy plán./skut.

Absolvováno

Pocity

Fartlek = hravý běh v terénu s poskoky, přeskoky, výběhy, odhody, nástupy, doskoky na větve atp. dle přírody

130 - 160

optim. 40-60 minut

10 min kompenzační cvičení

Nebo jinak a jindy – rozvoj SV – velmi krátké intervaly (VKI) dat:...........................……….

Prostředek

Tepy plán./skut.

Absolvováno

Pocity

Rozklusání, herní rozcvičení (vedený tah)

SV- VKI: 15´´ volnější běh + 15 sekund pauza na místě a zase zpět

Možno i 20/20 - to celé 2 x 15 min. = 30 minut celkem

ideál

150-160 / 110-120

10 min kompenzační cvičení

Nebo jindy: K O L O dat:...........................……….

Prostředek

Tepy plán./skut.

Absolvováno

Pocity

Rozjetí

OV – nerovnoměrně /řadit, kopeček/– 40 - 50 min

ideál

± 160/ 120-130

10 min kompenzační cvičení

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.