Přesuout na hlavní obsah

Kritéria výběru

Výběr sportů

Jedná se o sportovní disciplíny, které jsou zařazeny v Olympijském programu, jak pro letní, tak zimní OH, a mají v Plzeňském kraji tradici a úspěchy.

Jelikož se nedají srovnávat individuální sporty mezi sebou, každý z uvedených sportů získal kvótu na základě několika faktorů:

  • ekonomická náročnost sportu
  • konkurence v daném sportu v rámci ČR
  • členská základna a počet klubů (oddílů) v Plzeňském kraji
  • infrastruktura pro daný sport (rozsah a kvalita sportovišť)
  • zajištění a podpora ze strany národního svazu a SG Plzeň

Tím jsme získali následující sporty – alpské lyžování, atletika, badminton, cyklistika, golf, judo, klasické lyžování, moderní pětiboj, plavání, sportovní střelba, stolní tenis, tenis a triatlon

Výběr sportovců

Na základě naší komunikace s každým svazem jsme získali ke spolupráci tzv. Garanty sportu.

Sportovci pak byli vybíráni na základě svých výsledků a doporučení od Garantů pro každý sport s tím, že musejí splňovat následující kritéria:

Každý sportovec musí splňovat vysokou sportovní výkonnost a dvě ze tří podmínek:

  • musí mít bydliště, školu nebo sportovní oddíl na území Plzeňského kraje.

Statistiky

Věkem náleží do výběru sportovci pro rok 2018 s narozením v roce 2005 a starší, nejstarší uchazeči jsou letošní maturanti denního studia střední školy.

Více než polovina vybraných jsou studenti SG Plzeň, lehce převažují dívky a více než 75 % jsou již REPREZENTANTY České republiky.

Kritéria výběru splnilo 13 sportovních odvětví a 46 talentovaných sportovců, kterým bude poskytnuta podpora tréninkového procesu v roce 2018.

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.