Přesuout na hlavní obsah

Dohoda a Kodex

Změní Dohody o spolupráci

Akademie individuálních sportů se zavazuje, že poskytne min. takové plnění služeb jako v roce 2018 a zároveň se zavazuje, že bude dále pracovat na rozšíření služeb a servisu pro členy Akademie. Sportovec – člen Akademie individuálních sportů – se zavazuje plnit tyto povinnosti:

- spolupracovat s osobním trenérem / osobními trenéry, kondičním trenérem a ostatními specialisty, kteří zajišťují tzv. tréninkovou nadstavbu dle předem stanovených podmínek

-pod vedením osobního trenéra využít práva konzultace plánu osobního sportovního růstu v oblasti plánování, evidence a hodnocení sportovní přípravy se zástupci Akademie individuálních sportů

- vyplňovat Kartu sportovce podle skutečnosti (v koordinaci s trenéry a rodiči)

- využít práva na přednostní a specializovanou léčbu v případě zranění a bez prodlení informovat „pověřenou osobu“

Sportovec – člen Akademie individuálních sportů – a jeho rodič / zákonný zástupce vyslovují souhlas se zveřejňováním jména, data narození, klubu, školy, sportovních úspěchů, týmu a fotografií a zpracováváním dalších osobních údajů, jako jsou kontakty, zdravotní stav, jídelníček, psychoanalýza nebo velikost oblečení.

Sportovec – člen akademie – a jeho rodič / zákonný zástupce berou na vědomí, že při prokázaném porušení Kodexu sportovce nebo Dohody o spolupráci má vedení Akademie právo písemně vypovědět dohodu o spolupráci, tím dojde ke ztrátě členství v Akademii individuálních sportů.


Znění Kodexu sportovce

- sportuji v duchu fair-play

- respektuji své rodiče, trenéry, spoluhráče, protihráče i rozhodčí

- jsem řádným reprezentantem Akademie individuálních sportů, stejně tak svého klubu, akademie, oddílu, jak na sportovišti, tak mimo něj

- plním všechny body Dohody mezi mnou a Akademií individuálních sportů

- nikdy nebudu užívat doping

- neužívám návykové látky (alkohol, tabák, drogy)

- dodržuji správnou životosprávu

- řádně plním školní docházku

- naplňuji zásady slušného a společenského chování

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.