Přesuout na hlavní obsah

SportMind a SportMentor

Základní informace

SportMind je jedinečná diagnostická analýza mentálních předpokladů sportovce založená na principu CA (colour association) metody. SportMind dokáže zjistit aktuální psychické rozpoložení sportovce i jeho dlouhodobé nastavení a přístup ke sportu.
Více informací poskytnou certifikovaní diagnostici:
Bc. Roman Čech – hlavní trenér akademie
777 299 733, cech@ais-pk.cz
PaeDr.Karel Rubáš, CSc. – metodik akademie
rubas@ais-pk.cz

SportMentor je projekt, který propojuje špičkové odborníky ČR, specialisty z oblasti sportu s rodiči, trenéry i sportovci.
Oblast motivace v projektu zaštiťuje PhDr. Marian Jelínek, PhD., výživu Ing. Petr Havlíček a fyzioterapii Mgr. David Vrbický.
Pro podrobnější informace kontaktujte členy vedení AIS PK:
PaedDr. Karel Rubáš, CSc. – metodik Akademie
E-mail: rubas@ais-pk.cz, rubka74@seznam.cz
Bc. Roman Čech – hlavní trenér
E-mail: cech@ais-pk.cz, rocech@seznam.cz

Chcete dostávat aktuální novinky a zprávy Akademie? Zapište zde svůj e-mail.